Skoči na glavno vsebino

OŠ JOŽETA MOŠKRIČA

Svet šole

Svet šole

Svet šole je organ upravljanja, ki je sestavljen iz predstavnikov MOL, Sveta staršev in delavcev šole. Člani imajo štiriletni mandat.

Svet šole opravlja naslednje naloge:

  • imenuje in razrešuje ravnatelja;
  • sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi;
  • odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov;
  • obravnava poročila o vzgojno-izobraževalni problematiki;
  • odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca šole;
  • odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, z obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja;
  • odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom;
  • se seznanja s finančnim načrtom in sprejema zaključni račun šole;
  • opravlja druge naloge, ki so določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

Datumi sej

2. 10. 2023 ob 18.30

26. 2. 2024 ob 18.30

3. 6. 2024 ob 18.30

Predstavniki sveta šole

Sebastian Svete

Martina Kajzer

Doroteja Senčur

Elizabeta Hernaus Berlec

Robert Richter

Velimir Živković

Martina L. Opaka

Viktor Benčan

Karmen Korez

Danijel Lisec

Damijan Košir

Učencev

interesnih dejavnosti

Razredov

let delovanja

Podatki za stik

Jarška cesta 34, 1000 Ljubljana

 (01) 541 61 65

E tajnistvoo@jozmos.si

Uradne ure: 8.30 - 11. 00 in 11. 30 - 14. 00 

 

(Visited 554 times, 1 visits today)
Dostopnost