Skoči na glavno vsebino

OŠ JOŽETA MOŠKRIČA

Skupina za šolsko prehrano

Skupina za šolsko prehrano

Sestava skupine za prehrano

Ravnatelj imenuje petčlansko skupino za prehrano.

Prenehanje mandata članov skupine za prehrano

Članu lahko preneha mandat:

 • na lastno željo,
 • če mu preneha delovno razmerje v šoli,
 • če mu preneha status starša učenca šole.

Ko preneha mandat članu komisije, ravnatelj takoj imenuje nadomestnega člana za čas preostalega mandata, oziroma nadomestnega člana staršev imenuje svet staršev.

Naloge skupine za prehrano

Naloge skupine za prehrano:

 • daje mnenja in predloge pri organizaciji šolske prehrane,
 • pripravi vzorce obrazcev za preverjanje stopnje zadovoljstva učencev s šolsko prehrano,
 • obravnava predloge in pripombe učencev oziroma staršev,
 • vsaj enkrat med šolskim letom preverja stopnjo zadovoljstva učencev in staršev s šolsko prehrano in izvajanje dejavnosti, s katerimi vzpodbuja kulturo prehranjevanja,
 • druge dogovorjene naloge.

Člani skupine za šolsko prehrano

 1. Maja Jug,
 2. Mina Marinčič,
 3. Andreja Zrimšek Vrečar,
 4. Marjetka Čermelj,
 5. Špela Vodnik.

Učencev

interesnih in obšolskih dejavnosti

Razredov

let delovanja

Podatki za stik

Jarška cesta 34, 1000 Ljubljana

 (01) 541 61 65

E tajnistvoo@jozmos.si

Uradne ure: 8.30 - 11. 00 in 11. 30 - 14. 00 

 

(Visited 247 times, 1 visits today)
Dostopnost