OŠ Jožeta Moškriča

Nacionalno preverjanje znanja 2021 - 22

INFORMACIJE ZA UČENCE in STARŠE

Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda osnovne šole obvezno, (razen za učence 6. in 9. razreda, ki so vključeni v prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, odrasle, vpisane v program osnovne šole za odrasle, ter za učence priseljence iz drugih držav in v tekočem šolskem letu prvič obiskujejo osnovno šolo v Sloveniji, v skladu s 64. in 67. členom Zakona o osnovni šoli). Le ti ga opravljajo  prostovoljno.

Nacionalno preverjanje znanja učenci opravljajo v enem roku, in sicer bo to v maju; učenci opravljajo nacionalno preverjanje znanja na šoli, na katero so vpisani.

Preverjanje se opravlja pisno in pri posameznem predmetu traja 60 minut; na vseh šolah se preverjanje začne ob 8.30 in konča ob 9.30.

Prilagamo Izvedbeni načrt NPZ za šol. leto 2021/2022. Viden bo na panoju pred zbornico in na šolski spletni strani. Sicer pa si lahko pridobite informacije tudi na:

Navodila za izvedbo NPZ in informacije za učence in starše

http://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/

In na:

https://www.ric.si/nacionalno-preverjanje-znanja/koledar-npz/

Dosežek učencev je izražen v absolutnih in odstotnih točkah (torej v odstotkih), vpiše se v Obvestilo o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja, ki ga učenci prejmejo na koncu šolskega leta poleg spričevala. Sicer pa se rezultati nacionalnega preverjanja znanja (NPZ)  štejejo pri vpisu v sredno šolo le, če je več učencev z enakim številom točk na spodnji meji.

NPZ se izvaja iz predmetov:

6.r. – slovenščina, matematika, angleščina

9.r. – slovenščina, matematika, tretji predmet (vsako leto ga v naboru 4 predmetov za posamezno šolo določi minister); letos je pri na geografija.

NOVO! Vpogled v ovrednotene preizkuse NPZ

  1. Dostop do ovrednotenih preizkusov in dosežkov za učence, starše in šole

Dostop do ovrednotenih preizkusov in dosežkov posameznega učenca bo omogočen prek spletne strani http://npz.ric.si z učenčevo šifro in številko EMŠO, in sicer:

– za učence 9. razreda: od torka, 31. maja 2022 od 8. ure dalje do četrtka, 2. junija 2022 do 20. ure;

– za učence 6. razreda: od torka, 7. junija 2022 od 8. ure dalje do četrtka, 9. junija 2022 do 20. ure.

Učenci pri vpogledu v šoli in doma s starši do svojih preizkusov dostopajo prek iste spletne strani.

2.  Vnos podatkov za poizvedbe

Učitelji, ki ob vpogledu v ovrednotene preizkuse skupaj z učencem ugotovijo morebitne napake pri točkovanju posameznih nalog, podatke o teh učencih in preizkusih (ime in priimek oz. šifra učenca, predmet, naloga in opis napake) posredujejo ravnatelju.

Pomoičnik v skladu z rokom, določenim s koledarjem NPZ, v spletni aplikaciji Poizvedbe NPZ na eRicu vnese zahtevane podatke. Aplikacija bo odprta:

9. razred: od torka, 31. maja 2022 od 8. ure dalje do petka, 3. junija 2022 do 12. ure;

6. razred: od torka, 7. junija 2022 od 8. ure dalje do petka, 10. junija 2022 do 12. ure.

Zahtev za poizvedbe izven teh terminov ne bo možno vnašati.

3.  Spremembe dosežkov po poizvedbah

Spremembe dosežkov učencev po poizvedbah bomo za učence 9. razreda šolam sporočili v petek, 10. junija 2022, in za učence 6. razreda v četrtek, 16. junija 2022, in sicer prek spletne strani eRic (aplikacija Dosežki učencev pri NPZ).

Učencev

interesnih in obšolskih dejavnosti

Razredov

let delovanja

Podatki za stik

Jarška cesta 34, 1000 Ljubljana

 (01) 541 61 65

E tajnistvoo@jozmos.si

Uradne ure: 8.30 - 11. 00 in 11. 30 - 14. 00 

 

(Visited 229 times, 1 visits today)
Dostopnost