Skoči na glavno vsebino

Danes, 17. septembra obeležujemo Svetovni dan varnosti pacientov, ki je bil ustanovljen maja 2019, ko je na 72. zasedanju WHA (World Health Associaion) Svetovna zdravstvena skupščina sprejela Resolucijo 72.6 o globalnih ukrepih na področju varnosti pacientov z namenom krepitve globalnega razumevanja varnosti pacientov, povečanja udeležbe javnosti pri varnosti zdravstvenega varstva in spodbujanju globalnih ukrepov za povečanje varnosti pacientov in zmanjševanju škode za bolnike, razumevanju in ukrepanju za promocijo varnosti pacientov. Svetovna zdravstvena organizacija WHO (World Health Organisation, slovensko SZO – Svetovna zdravstvena organizacija) poziva h globalnemu spoznanje, da je varnost pacientov prva vrednota zdravstva.

Z letošnjim sloganom »Povzdignite glas pacientov!« WHO poziva vse deležnike, naj sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da so pacienti vključeni v oblikovanje politik, zastopani v upravljavskih strukturah, sodelujejo pri sooblikovanju varnostnih strategij in so aktivni partnerji. v lastni oskrbi. To je mogoče doseči le z zagotavljanjem platform in priložnosti za različne paciente, družine in skupnosti, da izrazijo svoj glas, pomisleke, pričakovanja in želje za izboljšanje varnosti, osredotočenosti na bolnika, zanesljivosti in pravičnosti.

Vključevanje pacientov in družin je bilo vključeno v Resolucijo WHA72.6 – »Globalni ukrepi za varnost pacientov« in Globalni akcijski načrt za varnost pacientov 2021–2030 kot glavni strategiji za odpravo škode v zdravstveni oskrbi, ki se ji je mogoče izogniti.

Svetovni dan varnosti pacientov je eden od svetovnih dni javnega zdravja SZO. Ustanovljena je bila leta 2019 na 72. Svetovni zdravstveni skupščini s sprejetjem resolucije WHA72.6 – »Globalni ukrepi za varnost bolnikov«. Njegovi cilji so povečati ozaveščenost in sodelovanje javnosti, izboljšati globalno razumevanje ter si prizadevati za globalno solidarnost in ukrepanje držav članic za izboljšanje varnosti pacientov in zmanjšanje škode za paciente.

Vir Foto: WHO video klip

Dostopnost