Skoči na glavno vsebino

Beseda demokracija izvira iz dveh grških besed, in sicer δημο (demo – ljudstvo) in κρατία (kratia – vlada). Torej ljudstvo in vlada. V Slovarju slovenskega knjižnega jezika zasledimo naslednji dve razlagi te besede. Demokracija je politična ureditev z vladavino večine, ki varuje osebne in politične pravice vseh državljanov in  načelo enakopravnosti pri odločanju v življenju kakega kolektiva.

Letošnja tema Dneva demokracije je »Opolnomočenje naslednje generacije«.

Generalni sektretar OZN, António Guterres je v svojem nagovoru sporoča svetu: “Demokracija, pravna država in spoštovanje človekovih pravic so temelji prožnih, vključujočih in miroljubnih družb. Zagotavljajo svobodo, spodbujajo trajnostni razvoj ter ščitijo dostojanstvo in pravice vsakega človeka. Na mednarodni dan demokracije slavimo njeno obljubo družbam – in priznavamo številne grožnje, s katerimi se sooča v tem času napetosti in nemira. Zidovi se zapirajo v meščanske prostore. Napačne in dezinformacije zastrupljajo javni diskurz, polarizirajo skupnosti in zmanjšujejo zaupanje v institucije. Letošnja tema – »Opolnomočenje naslednje generacije« – se osredotoča na bistveno vlogo otrok in mladih pri varovanju demokracije danes in v prihodnosti. Ni dovolj poslušati otroke in mlade. Podpreti jih moramo z ogromnimi naložbami v izobraževanje, pridobivanje spretnosti in vseživljenjsko učenje. Zaščititi moramo človekove pravice in spodbujati enakost spolov. Razširiti moramo smiselno sodelovanje mladih v procesih odločanja na vseh ravneh. Na ta pomemben dan združimo roke med generacijami in sodelujmo kot eno, da zgradimo pravičnejši svet za vse.”

Foto: NED

Dostopnost