Skoči na glavno vsebino

Anton Janša je tretje rojeni otrok v števični družini z devetero otroki, ki so se rodili Luciji Debelak in Matiji Janša, ki je bil kmečkega stanu in je za preživljanje številne družine opravljal tlako na radovljiški graščini; bil je tkalec, kajžar in tudi čebelar s svojimi stotimi panji.

Anton Janša ni hodil v osnovno šolo, a je že kot otrok zelo lepo risal in se od očeta učil čebelarstva. Obiskoval je Akademijo likovnih umetnosti na Dunaju in se v t.i. bakrorezni risarski šoli mojstril v risanju in bakroreštvu ter se naučil nemščine, branja in pisanja. Ker je bil zelo spreten risar, si je z risanjem, bakroreštvom in podobarstvom omogočil dostojno življenje na Dunaju. Pri svojih 36. letih je Anton Janša opravil izpite in postal čebelar pri Nižjeavstrijski kmetski družbi, kasneje, 6. aprila 1770 pa je cesarica Marija Terezija imenovala Antona Janšo za prvega učitelja čebelarstva na čebelarski šoli, ki jo je ustanovila leto poprej.

V borih treh letih ustvarjalnega dela je postal nesmrten z dvema knjigama, in sicer z Razpravo o rojenju, ki je izšla leta 1771, in s Popolnim naukom o čebelarstvu, ki je izšla po njegovi smrti, leta 1774. Obe knjigi sta prinesli v tedanje svetovno čebelarsko znanje veliko novosti in ovrgli precej tedanjih krivih naukov. Anton Janša je na podlagi svojih spoznanj dopolnjeval postopke gojenja in oskrbovanja čebel po gorenjskem načinu čebelarjenja, ki je tako postopno preraslo v Janšev čebelarski nauk.

Ugotovil je, da matica 5. ali 6. dan po rojstvu zleti na parjenje in da se pari med 11. in 14. uro. Učil je, da se rojenje da preprečiti z večanjem prostora in izrezovanjem trotovine vsakih 14 dni. Iznašel je pripravo za prestrezanje rojev – vršo. V avstrijskih deželah je razširil prevažanje panjev na druge paše. Učil je, da se jeseni čebel ne sme moriti, temveč jih ohraniti čez zimo za naslednje leto. Ovrgel je trditev, da so troti vodonosci, kot so takrat trdili, temveč, da imajo pomembno vlogo pri razmnoževanju, da panj pri rojenju s polovico delavk zapusti stara matica, še preden se mlada izleže, sicer jo mlada umori, da je dobro roj čim prej ujeti in vložiti v prazen panj, da se čebele čim manj izčrpajo, poznal je funkcijo posameznih vrst čebel v panju in še več takega.

Njegov načrt za ustanovitev čebelarskega društva se ni uresničil, pač pa je cesarica Marija Terezija ustanovila čebelarske šole še v Dunajskem Novem mestu, na Moravskem in Češkem, ter leta 1775 zaukazala vsem državnim čebelarskim učiteljem, da morajo čebelariti le po Janševih načelih. 

Anton Janša je umrl na današnji dan leta 1773, star komaj 39 let. Na pobudo Čebelarske zveze Slovenije, je Organizacija Združenih narodov je decembra 2017 razglasila Janšev rojstni dan, 20. maj, za Svetovni dan čebel.

Vir foto: Wikipedia

Dostopnost