Skoči na glavno vsebino

V letošnjem šolskem letu smo se kot UNESCO šola pridružili projektu ARHITEKTURNA DEDIŠČINA V FOTOGRAFIJI. Namen projekta je ozaveščati učence o pomembnosti arhitekturne dediščine, kakšen odnos so imeli naši predniki do prostora in okolja ter kako so v njem in z njim živeli. Učenci so raziskovali tudi kakšne materiale in mojstrske tehnike so v preteklosti uporabljali arhitekti.

Sodelujoči učenci so skozi fotografijo prepoznavali in predstavili arhitekturno dediščino svojega lokalnega okolja in ob tem spoznavali osnove fotografije. V projektu smo se osredotočili na arhitekturo Jožeta Plečnika. Zanimanje za projekt je preseglo naša pričakovanja, še posebej zato, ker so vse dejavnosti potekale v popoldanskem času, ko imajo učenci že druge obšolske obveznosti. Prijavilo se je kar 52 učencev od 4.-9. razreda, v posameznih dejavnosti pa jih je sodelovalo okoli 20. Nekateri učenci so fotografiranje izvedli tudi sami v svojem prostem času. V mesecu marcu in aprilu smo izvedli delavnice, na katerih so učenci pridobili nova znanja o fotografiji (kompozicija, svetloba, obdelava fotografij na računalniku) in izvedli 2 fotografiranji na terenu v središču Ljubljane in na Plečnikovih Žalah. Učiteljica likovne umetnosti je ob tem učence z razlago popeljala v življenje in delo Jožeta Plečnika.

Dostopnost