Skoči na glavno vsebino

OŠ Jožeta Moškriča

Usmeritve in cilji

01.

Skrbeli bomo za lep in pravilen učni jezik. Spodbujali bomo branje preko različnih projektov, pa tudi v okviru pouka in različnih drugih dejavnosti.

02.

Pozornost bomo namenjali delu z nadarjenimi, in sicer tako odkrivanju kot evidentiranju nadarjenih učencev, predvsem pa bomo zanje organizirali različne dejavnosti, v okviru katerih bodo svojo nadarjenost lahko še bolj razvijali. Želimo si povečati število raziskovalnih nalog. V letošnjem šolskem letu smo povečali število interesnih dejavnosti, njihovo izvajanje pa premaknili v čas podaljšanega bivanja, zato načrtujemo, da se bo vanje vključilo tudi večje število učencev.

03.

S podrobno analizo želimo obdržati uspeh na NPZ-ju iz matematike, ki se je v lanskem letu dvignil nad slovensko povprečje.

04.

Zagotoviti želimo 100 % prehodnost učencev v višji razred, kar bomo dosegli s sprotnim poročanjem o učnih težavah učencev in načrtovanjem ukrepov za izboljšanje. Dogovorili smo se za vsakomesečne pedagoške konference, ki bodo namenjene razgovorom o posameznih učencih, tako o uspešnih kot o tistih s težavami.

05.

Veliko pozornosti bomo namenili strokovnemu izpopolnjevanju vseh delavcev na šoli. Želimo si, da bi čim več delavcev napredovalo v višje strokovne nazive, čeprav utegne zamrznitev napredovanj to onemogočiti.

06.

Naša šola je Unesco šola, zato se bomo še naprej zavzemali in uresničevali temeljne usmeritve Unesca, ki so: okoljski problemi, svetovni problemi, človekove pravice in interkulturno učenje, vzgoja za mir in nenasilje. V počastitev dneva človekovih pravic bomo 8. decembra organizirali srečanje ASPnet Unesco šol Slovenije v ljubljanskem Koloseju.

07.

Poudariti želimo vlogo razrednika, ki predstavlja vez med šolo, učenci in starši, zato smo s soglasjem sveta staršev in sveta šole že v lanskem šolskem letu učencem od 4. do 9. razreda podaljšali razredno uro na 45 minut in jo vključili v urnik posameznega oddelka. Tudi v letošnjem šolskem letu smo razrednikom od 6. do 9. razreda v pomoč določili sorazrednike.

08.

Želimo, da se učenci zdravo prehranjujejo, zato smo lanski 25-minutni glavni odmor razdelili v dva 15-minutna. Prvi je namenjen samo malici, drugi pa rekreaciji. Letos smo se prijavili tudi v projekt MŠŠ »Shema šolskega sadja« v okviru katere bomo enkrat tedensko v času rekreativnega odmora vsem učencem razdelili sadje slovenskih kmetovalcev in sadjarjev.

09.

Pričakujemo tudi povečanje obiska govorilnih ur in roditeljskih sestankov. Želimo si tudi, da bi se starši v čim večjem številu vključevali v šolske projekte.

Da bi delavci šole sebi in učencem olajšali pot do ciljev, ki smo si jih zastavili, bomo med seboj izmenjavali pozitivne izkušnje – na hospitacijah, v šolskih strokovnih aktivih, predavanjih, študijskih srečanjih in delavnicah.

Učencev

interesnih dejavnosti

Razredov

let delovanja

Podatki za stik

Jarška cesta 34, 1000 Ljubljana

 (01) 541 61 65

E tajnistvoo@jozmos.si

Uradne ure: 8.30 - 11. 00 in 11. 30 - 14. 00 

 

(Visited 171 times, 1 visits today)
Dostopnost