Skoči na glavno vsebino

OŠ JOŽETA MOŠKRIČA

Skupina za šolsko prehrano

Skupina za šolsko prehrano

Sestava skupine za prehrano

Ravnatelj imenuje skupino za prehrano.

Prenehanje mandata članov skupine za prehrano

Članu lahko preneha mandat:

 • na lastno željo,
 • če mu preneha delovno razmerje v šoli,
 • če mu preneha status starša učenca šole.

Ko preneha mandat članu komisije, ravnatelj takoj imenuje nadomestnega člana za čas preostalega mandata, oziroma nadomestnega člana staršev imenuje svet staršev.

Naloge skupine za prehrano

Naloge skupine za prehrano:

 • daje mnenja in predloge pri organizaciji šolske prehrane,
 • pripravi vzorce obrazcev za preverjanje stopnje zadovoljstva učencev s šolsko prehrano,
 • obravnava predloge in pripombe učencev oziroma staršev,
 • vsaj enkrat med šolskim letom preverja stopnjo zadovoljstva učencev in staršev s šolsko prehrano in izvajanje dejavnosti, s katerimi vzpodbuja kulturo prehranjevanja,
 • druge dogovorjene naloge.

Skupina za šolsko prehrano, imenovana 1. 9. 2023

  1. Blažka Vodušek, predstavnica vodstva šole,
  2. Andreja Zrimšek Vrečar, predstavnica PS,
  3. Nejc Mežnar, predstavnik PS,
  4. Maja Jug, predstavnica RS,
  5. Simona Kralj, predstavnica PB,
  6. Sabina Klarič, predstavnica svetovalne službe,
  7. Marjetka Čermelj, predstavnica staršev,
  8. Špela Vodnik, vodja šolske prehrane.

Učencev

interesnih dejavnosti

Razredov

let delovanja

Podatki za stik

Jarška cesta 34, 1000 Ljubljana

 (01) 541 61 65

E tajnistvoo@jozmos.si

Uradne ure: 8.30 - 11. 00 in 11. 30 - 14. 00 

 

(Visited 304 times, 2 visits today)
Dostopnost